Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyermekét egyedül nevelő szülőknek

2009.09.19

Ki és hogyan segít a gyermekét egyedül nevelő szülőnek?

Egyszülős családban élni speciális igényeket, gondokat és megoldásokat jelent, amelyekkel foglalkozni kell. Cikkünkben összeszedtük azokat a támogatásokat, lehetőségeket, amelyekkel az intézmények igyekeznek segíteni az a gyermeküket egyedül nevelők nehezebb élethelyzetén.

 

Cikkünkben egyedülálló szülőnek tekintjük azt a szülőt, aki nem él egy háztartásban sem élettársi, sem házastársi viszonyban, így a gyermeknevelés anyagi és lelki terhei  kizárólag őt terhelik.

Törvények, alapelvek az egyszülők védelmében
A gyermekét egyedül nevelő anyát jogi eszközökkel is igyekeznek támogatni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény alapelve, hogy a gyermek számára a helyzetéhez, állapotához igazodó ellátást kell nyújtani, tehát ha a gyermek problémái abból erednek, hogy szülő egyedül neveli, akkor az ellátásnak, szolgáltatásnak ehhez a helyzethez kell (kellene) igazodnia.
Néhány ellátás megállapításakor kifejezetten kedveznek az egyedülálló szülők:

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
A települési önkormányzatok rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetik azokat a gyermekeket gondozó családokat, amelyek időszakosan létfenntartási gondokkal küzködnek. Létfenntartást veszélyeztető helyzetnek minősíthető például az egyik vagy mindkét szülő elvesztése.

Családi pótlék
A családi pótlék havi összege a gyermekek számán kívül függ a család típusától is: az egyedülálló szülő gyermekenként nagyobb összegre jogosult.(Bár az egyedül nevelők csak 1500 ft-tal kapnak nagyobb összeget, mint a két szülős, két keresőt feltételező családok.)

Gyermektartási díj
A gyermektartásdíj megelőlegezése esetén a magányos szülő akkor is hozzájut a tartásdíj összegéhez, ha a volt házastárs azt nem fizeti meg időben. Ebben az esetben az állam folyósítja a megállapított összeget – a kötelezett személy visszafizetési kötelezettségével. A kérelmet a területileg illetékes városi gyámhivatalnál kell benyújtani.

Az egyszülős családok 87%-ában az anya neveli a gyermekeket (2005-ös adatok), tehát a gyerektartásra általában a férfiak kötelezettek. Az általában a nőknél magasabb jövedelemmel bíró  férfiak azonban jövedelmének általában csupán 15-18%-át fizetik tartásdíjként.

Állami kezességvállalás hitelfelvételhez
A  gyermeküket egyedül nevelő szülők is igénybe vehetik 2005 februárja óta az állami kezességvállalás lehetőségét, melynek segítségével csökkenthető a hitelfelvételhez szükséges önerő összege, és jóval kedvezőbb feltételekkel lehet lakáshitelhez jutni.

Az állami kezességvállalással biztosított hitelt minden egyedülálló szülő igénybe veheti azzal a feltétellel, hogy még nem töltötte be a 35. életévét, és sem neki, sem pedig kiskorú gyermekének nincs másik lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve önkormányzati tulajdonban lévő vagy szolgálati jogviszonyhoz, munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya. További feltétel az ingatlan értéke: a támogatás csak olyan lakás megvásárlása esetén igényelhető, amelynek vételára Budapesten, használt lakás esetén nem haladja meg a 12 millió forintot vagy új lakás esetén a 15 millió forintot, más településeken pedig a 8, illetve 12 millió forintot.

Szociálpolitikai támogatás – “szocpol”
Fontos beszélni az ún. “szocpol”.-ról is, sokan ugyanis megfeledkeznek erről a lehetőségről, pedig a lakásvásárláshoz vagy építkezéshez szükséges hitel melletti önerő előteremtésében nagy szerepe lehet. A “szocpol.” ugyanis nemcsak építkezés, hanem lakásvásárlás esetén is igényelhető, ráadásul szintén nemcsak házastársak, hanem gyereküket egyedül nevelő szülők számára elérhető.

Fontos kitétel, hogy a támogatás csak azon gyermek után vehető igénybe, aki még nem töltötte be a 16. életévét, vagy ha be is töltötte, nappali tagozaton tanul és még nincs 25 éves. Fontos továbbá, hogy csak akkor tekinthető kedvezményezettnek a gyermek, ha a szülővel egy háztartásban él – kivétel a tanulmányai miatt távollévő gyermek -, és ha rendelkezik is rendszeres havi jövedelemmel – például munkanélküli segéllyel -, annak összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét (ez 2008-ban 28 500 Ft).
 
Gyermekintézmények térítési díjaihoz nyújtott támogatás
A bőlcsöde-óvoda-iskolai közétkeztetési díjakat általában az önkormányzatok állapítják meg. Kedvezményt általában nagycsaládosoknak adnak (3 vagy több gyermeket nevelőknek), illetve jövedelemhez kötik a támogatást. Előfordul olyan cinikus helyzet, hogy a minimálnyugdíj összegét létfenntartáshoz elégségesként szabják meg, és az ennél többet keresőknek nem nyújtanak támogatást, hiába kell még egy vagy több gyermekről is gondoskodnia.

Tankönyvtámogatás
2007 óta a szintén önkormányzati forrásból biztosított tankönyvtámogatás sem jár automatikusan az egyedülálló szülőknek, a tanévkezdéskor sokszor több tízezer forintért fizetendő könyvek árát az augusztusi emelt összegű családi pótlék sem fedezi. Ehelyett ún. tartós tankönyveket kaphatnak kölcsön, amik általában használtak, és a tanév végén vissza kell adni a követekző évfolyamon tanulóknak.

Szolgáltatók kedvezménye
Az egyszülős családoknak érdemes a különböző szolgáltatóknál érdeklődni a szociálisan rászorulóknak nyújtott kedvezmények iránt, így pl. áramdíj-kedvezményben, távhő-díj-kedvezmény vagy gázártámogatás I kedvezményben is részesülhetnek. Utóbbinál pl. ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik a támogatás számításakor.
Kapcsolódó linkek:
EON Energiaszolgáltató Kft. Tájékoztatója
Elmű tájékoztatója (ld. 31-oldaltól)

Helyettes szülői ellátás
Az önkormányzatok feladata minden településen a helyettes szülői ellátás biztosítása – az intézeti elhelyezés megelőzésére. Amikor a szülő átmeneti időre, rendkívüli nehézségei miatt nem képes gyermekének ellátására, kezdeményezheti gyermekének ezt teljes körű (24 órás) átmeneti gondozást.

A helyettes szülő szinte vendégül látja a gyereket saját otthonában. Tehát hatósági intézkedés nélkül, a szülő szülői jogainak birtokában kérheti ezt az ellátást. A fogadó család u.n. helyettes szülői jogviszony keretében gondoskodik a gyerekről, kiadásainak kompenzálására törvényben rögzített anyagi támogatás illeti meg. Rövid időre szóló gondozást jelent – pl. az egyedülálló szülő gyógykezelése, kórházi tartózkodása idejére (néhány héttől néhány hónapig), csak arra az időszakra, amíg nem tud gyerekéről gondoskodni.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.